Algae OXI 1 kg

Kód: 0220.01
Neohodnoceno
Značka: Proxim
407 Kč
Skladem

Oxi perly proti vláknitým řasám vyskytujícím se na fólii a kačírku na dně jezírka

Detailní informace

Detailní popis produktu

Oxi perly proti vláknitým řasám vyskytujícím se na fólii a kačírku na dně jezírka

Dávkování:

30-50 g/m2 vodní plochy. Přípravek aplikujte rovnoměrným posypem doporučené dávky na vodní hladinu. Během několika minut dojde k uvolnění aktivního kyslíku, který rozbíjí buněčnou strukturu řas a tím je hubí. Následně dochází k uvolnění zbytků uhynulých řas na hladinu, odkud je odstraníte mechanicky síťkou nebo odsajete vysavačem nebo skimmerem.
Přípravek neaplikujte přímo na rostliny, může dojít k jejich popálení. Přípravek neaplikujte při hodnotě pH vyšší než 8,5. V případě vysoké hodnoty pH aplikujte přípravek pH MINUS. Neaplikujte v případě velmi měkké vody (kH nižší než 3° dKH). Doporučujeme zpočátku nižší dávkování za současné kontroly hodnoty pH. Několik dní po aplikaci přípravku ALGAE OXI obnovte biologické procesy ve vodě přípravkem ČISTIČ BIO JEZÍREK.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu. 

Nebezpečí. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě požáru: K hašení použijte vodu .Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C.

Doplňkové parametry

Kategorie: C: Prevence a kontrola výskytu řas
Hmotnost: 1 kg